N. 430617 (2021-547518) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430617 (2021-547518)
Referentienummer:Merelbeke-PPP03O-1924/1029/2021080-F50_0
Publicatie datum:01/12/2021
Uiterste datum:05/01/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Onderhoud brand- en inbraakcentrales met meldkamer 2022 - 2026
Beknopte beschrijving:
Onderhoud brand- en inbraakcentrales met meldkamer 2022 - 2026
Aanbestedende overheid:
Gemeente Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke BE, Mevrouw Lenie Van Heesvelde
+32 92103263
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Merelbeke
Nationaal identificatienummer: 0207 453 207
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
Mevrouw Lenie Van Heesvelde
Telefoon: +32 92103263
lenie.van.heesvelde@merelbeke.be
Fax: +32 92103259
www.merelbeke.be
AGB Merelbeke
Nationaal identificatienummer: 0661.984.022
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
michael.pector@merelbeke.be
www.merelbeke.be
OCMW Merelbeke
Nationaal identificatienummer: 0212.199.178
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
9820
Telefoon: +32 92107110
lenie.van.heesvelde@merelbeke.be
www.ocmw.merelbeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1924/3O/2020

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud brand- en inbraakcentrales met meldkamer 2022 - 2026


Gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 te 9820 Merelbeke / Sociaal huis, Hundelgemsesteenweg 357 te 9820 Merelbeke / Jeugdcentrum De Gnirk, Hundelgemsesteenweg 445 te ...(zie opdrachtdocumenten)


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

2. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. De ondernemer moet erkend zijn door het Ministerie van Binnenlandse zaken en dient in het bezit te zijn van een attest van een algemeen erkend examencentrum FSMA (zoals vb INCERT). De ondernemer voegt verplicht dit attest toe bij het indienen van de offerte


2. 3 referenties met vermelding van de contactgegevens (naam + mail + tel). De aanbestedende overheid heeft het recht deze referenties te contacteren.


AFDELING: PROCEDURE


2021080
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-05
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-01