N. 430705 (2021-547459) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430705 (2021-547459)
Referentienummer:VRW-2021-311102-14567-GEQU-F50_0
Publicatie datum:01/12/2021
Uiterste datum:16/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Uitbekleden van goot met EPDM
Beknopte beschrijving:
BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Uitbekleden van goot met EPDM
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Rutger Dewulf
+32 471767542
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Rutger Dewulf
Telefoon: +32 471767542
rutger.dewulf@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430705
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430705
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Rutger Dewulf
Telefoon: +32 471767542
rutger.dewulf@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318002

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Uitbekleden van goot met EPDM


BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Uitbekleden van goot met EPDM


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2021-311102-14567-GEQU-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO:

Rutger Dewulf

rutger.dewulf@buildingsagency.be

+32 471767542

Geert Quintyn

geert.quintyn@buildingsagency.be

+32 470459690

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-01