N. 430715 (2021-547497) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430715 (2021-547497)
Referentienummer:BRU-2021-220066-vernissen-020-BC-F50_0
Publicatie datum:01/12/2021
Uiterste datum:22/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Koninklijk paleis - Vernissen van toegangspoorten gebouw
Beknopte beschrijving:
Brussel - Koninklijk paleis - Vernissen van toegangspoorten gebouw
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Bart Cosyns
+32 497258759
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Bart Cosyns
Telefoon: +32 497258759
Bart.Cosyns@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430715
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430715
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430715

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Koninklijk paleis - Vernissen van toegangspoorten gebouw


Brussel - Koninklijk paleis - Vernissen van toegangspoorten gebouw


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-220066-vernissen-020-BC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-22
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek op aanvraag. Het plaatsbezoek dient vooraf gemeld te worden via mail naar _hidden_@regiedergebouwen.be en _hidden_@regiedesbatiments.be Deze mail bevat naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de bezoeker. De inschrijvers moeten zich aanbieden : via het wachtlokaal van de Federale Politie van het desbetreffende Koninklijk Domein


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-01