N. 430755 (2021-547502) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430755 (2021-547502)
Referentienummer:AQFINFRA-A5057002-F50_0
Publicatie datum:01/12/2021
Uiterste datum:11/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A5057002 - Aanpassingswerken overstort Moerstraat - Schilde
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:Uitbreiden bestaand overstort voor toekomstige plaatsing wervelventiel.Lokale opbraak en heraanleg verharding.In stand houden van de waterafvoer door verpompen.
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar BE, Mevr. Marleen Verbeeck
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Kontichsesteenweg 54
Aartselaar
2630
Mevr. Marleen Verbeeck
Telefoon: +32 34504511
Aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430755
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430755
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-A5057002-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A5057002 - Aanpassingswerken overstort Moerstraat - Schilde


Schilde


Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:

Uitbreiden bestaand overstort voor toekomstige plaatsing wervelventiel.

Lokale opbraak en heraanleg verharding.

In stand houden van de waterafvoer door verpompen.


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-A5057002-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-11
Plaatselijke tijd: 11:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-01