N. 430858 (2021-547687) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430858 (2021-547687)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2021 AMC_2021_027-F50_0
Publicatie datum:02/12/2021
Uiterste datum:13/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering van kunststof drinkbekers
Beknopte beschrijving:
levering van kunststof drinkbekers voor AMC Klein kasteeltje
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430858
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430858

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering van kunststof drinkbekers


levering van kunststof drinkbekers voor AMC Klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2021 AMC_2021_027-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-13
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-02