N. 431198 (2021-548245) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 431198 (2021-548245)
Referentienummer:JUST-PRESID-2021/COP/VP/2648-F50_0
Publicatie datum:07/12/2021
Uiterste datum:10/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via de Free Market, open piste, betreffende het onderhoud van twee telefooncentrales voor rekening van de FOD Justitie.
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud van twee telefooncentrales die sinds 1993 in de gebouwen van de FOD Justitie geïnstalleerd zijn. Die telefooncentrales worden sinds ze geïnstalleerd zijn continu onderhouden.Dit zijn de kenmerken van de twee telefooncentrales:- gebouw Bordet A: Sopho iS3070;- gebouw Bordet D: Sopho iS3050.Het onderhoudscontract is onderverdeeld in twee delen:1. een vaste tranche die betrekking heeft op het algemene onderhoud van de telefooncentrales en de permanentie;2. een voorwaardelijke tranche die betrekking heeft op uitzonderlijke technische interventies. Met het oog op de uitvoering van beide soorten opdrachten wordt gevraagd dat er drie dagen per week, permanent een gekwalificeerde en ervaren technicus ter plaatse is.
Aanbestedende overheid:
Diensten van de voorzitter - Operationele directie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel BE, Véronique Plumier
+32 5426958
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Diensten van de voorzitter - Operationele directie
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_18450
Waterloolaan 115
Brussel
1000
Véronique Plumier
Telefoon: +32 5426958
veronique.plumier@just.fgov.be
http://just.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431198
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431198
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-PRESID-2021%2FCOP%2FVP%2F2648-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via de Free Market, open piste, betreffende het onderhoud van twee telefooncentrales voor rekening van de FOD Justitie.


1000 Brussel


Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud van twee telefooncentrales die sinds 1993 in de gebouwen van de FOD Justitie geïnstalleerd zijn. Die telefooncentrales worden sinds ze geïnstalleerd zijn continu onderhouden.

Dit zijn de kenmerken van de twee telefooncentrales:

- gebouw Bordet A: Sopho iS3070;

- gebouw Bordet D: Sopho iS3050.

Het onderhoudscontract is onderverdeeld in twee delen:

1. een vaste tranche die betrekking heeft op het algemene onderhoud van de telefooncentrales en de permanentie;

2. een voorwaardelijke tranche die betrekking heeft op uitzonderlijke technische interventies.

Met het oog op de uitvoering van beide soorten opdrachten wordt gevraagd dat er drie dagen per week, permanent een gekwalificeerde en ervaren technicus ter plaatse is.


AFDELING: PROCEDURE


JUST-PRESID-2021/COP/VP/2648-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-10
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-07