N. 434017 (2022-501160) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434017 (2022-501160)
Referentienummer:AQFINFRA-A0081074-F50_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:01/03/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
A0081074 - Tessenderlo: Plaatsen ophaalsysteem voortstuwers nieuwe beluchting
Beknopte beschrijving:
A0081074 - Tessenderlo: Plaatsen ophaalsysteem voortstuwers nieuwe beluchtingVoorwerp van de opdracht en uit te voeren werkenLeveren en monteren hijsvoorziening voortstuwers
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Maarten Cappoen
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Kontichsesteenweg 54
Aartselaar
2630
Dhr. Maarten Cappoen
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434017
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434017
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-A0081074-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A0081074 - Tessenderlo: Plaatsen ophaalsysteem voortstuwers nieuwe beluchting


Tessenderlo


A0081074 - Tessenderlo: Plaatsen ophaalsysteem voortstuwers nieuwe beluchting

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken

Leveren en monteren hijsvoorziening voortstuwers


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-A0081074-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-03-01
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek

Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt

aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit

plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op 17/02 om 13u. De aanwezigheid dient te

worden bevestigd aan _hidden_@aquafin.be.

RWZI Tessenderlo

Oosterbergen 6

3980 Tessenderlo


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13