N. 434020 (2022-501197) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434020 (2022-501197)
Referentienummer:BRU-2022_222246_EscalierSecours_12945_NB-F50_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:31/01/2022
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – REKENHOF - Verwijdering van een trap van gewapend beton en installatie van een nieuwe trap van gegalvaniseerd staal.
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – REKENHOF - Verwijdering van een trap van gewapend beton en installatie van een nieuwe trap van gegalvaniseerd staal.Een brandtrap in gewapend beton is defect (de betonplaten zijn niet meer verankerd in de gevel).Het doel van de werkzaamheden is het afbreken en verwijderen van de bestaande trap gevolgd door de installatie van een nieuwe, op maat gemaakte verzinkte stalen trappen.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Bielders Nelson
+32 475801207
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Bielders Nelson
Telefoon: +32 475801207
Nelson.Bielders@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434020
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434020
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433953

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - REKENHOF - Verwijdering van een trap van gewapend beton en installatie van een nieuwe trap van gegalvaniseerd staal.


BRUSSEL - REKENHOF - Verwijdering van een trap van gewapend beton en installatie van een nieuwe trap van gegalvaniseerd staal.

Een brandtrap in gewapend beton is defect (de betonplaten zijn niet meer verankerd in de gevel).

Het doel van de werkzaamheden is het afbreken en verwijderen van de bestaande trap gevolgd door de installatie van een nieuwe, op maat gemaakte verzinkte stalen trappen.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022_222246_EscalierSecours_12945_NB-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-31
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op

20/01/2022 - 14h00;

27/01/2022 - 10h00 een plaatsbezoek.

Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Maak een afspraak met de persoon om uw aanwezigheid op een bezoekdag aan te geven.

Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13