N. 434460 (2022-501831) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434460 (2022-501831)
Referentienummer:OC Overijse-OVE 2022 0003-F50_0
Publicatie datum:18/01/2022
Uiterste datum:26/01/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aankoop van onderbroeken, sokken en slippers
Beknopte beschrijving:
Aankoop van onderbroeken, sokken en slippers
Aanbestedende overheid:
Fedasil - Opvangcentrum Overijse, Homeweg 15, 3090 Overijse BE
+32 471777295
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fedasil - Opvangcentrum Overijse
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_530301
Homeweg 15
Overijse
3090
Telefoon: +32 471777295
laurens.brouwers@fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434460
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434460
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434460

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van onderbroeken, sokken en slippers


Aankoop van onderbroeken, sokken en slippers


AFDELING: PROCEDURE


OC Overijse-OVE 2022 0003-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-26
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-18