N. 434508 (2022-501819) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434508 (2022-501819)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-Fedasil Deurne DEU 2022 0003-F50_0
Publicatie datum:18/01/2022
Uiterste datum:27/01/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Klein schoolmateriaal
Beknopte beschrijving:
Klein schoolmateriaal
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KAPELLEN, Ergo De Waellaan 32, 2100 Deurne BE, Katrien Domen
+32 33761302
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Ergo De Waellaan 32
Deurne
2100
Katrien Domen
Telefoon: +32 33761302
administratie.deurne@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434508

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Klein schoolmateriaal


Fedasil Deurne


Klein schoolmateriaal


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-Fedasil Deurne DEU 2022 0003-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-27
Plaatselijke tijd: 18:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-18