N. 434957 (2022-502415) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434957 (2022-502415)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-KOKSIJDE 2022 0021-F50_0
Publicatie datum:22/01/2022
Uiterste datum:27/01/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop cricketset
Beknopte beschrijving:
Aankoop cricketset
Aanbestedende overheid:
FEDASIL KOKSIJDE, Robert Vandammestraat 100A, 8670 Koksijde BE, Marianne Debruyne
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL KOKSIJDE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Robert Vandammestraat 100A
Koksijde
8670
Marianne Debruyne
marianne.debruyne@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434957

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop cricketset


FEDASIL OC Koksijde

Robert Vandammestraat 100A

8670 Koksijde


Aankoop cricketset


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-KOKSIJDE 2022 0021-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-27
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte ondertekenen voor corformiteit!


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-22