N. 435008 (2022-502419) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 435008 (2022-502419)
Referentienummer:FEDASIL_SINT TRUIDEN-2022 0022 -F50_0
Publicatie datum:23/01/2022
Uiterste datum:02/02/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Limburg
Onderwerp:
aankoop en herstelling van ijzeren spijlen aan te trapleuning en inox platen aan het plafond van het waslokaal
Beknopte beschrijving:
2 percelen : Herstelling trapleuning (metaal) en herstellen inox plafond van het vaatwaslokaalspijlen hebben een lengte van ongeveer 80 cm ; 90 stuksperceel 2 : 25 stuks aan 1 mm dikte met standaard grootte
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_SINT TRUIDEN, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden BE, Jean SCHOEFS
+32 11697554
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_SINT TRUIDEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510142
Montenakenweg 145
Sint-Truiden
3800
Jean SCHOEFS
Telefoon: +32 11697554
jean.schoefs@fedasil.be
Fax: +32 11697555
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=435008
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=435008
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_SINT+TRUIDEN-2022+0022+-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


aankoop en herstelling van ijzeren spijlen aan te trapleuning en inox platen aan het plafond van het waslokaal


Fedasil Sint-Truiden, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden


2 percelen : Herstelling trapleuning (metaal) en herstellen inox plafond van het vaatwaslokaal

spijlen hebben een lengte van ongeveer 80 cm ; 90 stuks

perceel 2 : 25 stuks aan 1 mm dikte met standaard grootte


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

2


Perceel nr.: 2

Montenakenweg 145 3800 Sint-Truiden


2


Perceel nr.: 2

Montenakenweg 145 3800 Sint-Truiden


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_SINT TRUIDEN-2022 0022 -F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-02
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-23