N. 446083 (2022-517820) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446083 (2022-517820)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-POE 2022 0049-F50_0
Publicatie datum:11/05/2022
Uiterste datum:23/05/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering bakkenkast opbergsysteem
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering bakkenkast opbergsysteem
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensesteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Silke Despeghel
+51 610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensesteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Silke Despeghel
Telefoon: +51 610402
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446083
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446083

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering bakkenkast opbergsysteem


Aankoop en levering bakkenkast opbergsysteem


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-POE 2022 0049-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-05-23
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient ondertekend te worden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-11