N. 446114 (2022-517893) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446114 (2022-517893)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-POE 2022 0051-F50_0
Publicatie datum:11/05/2022
Uiterste datum:24/05/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering tafelbladen ter herstelling
Beknopte beschrijving:
Dit gaat om bestaand meubilair waar er tafelbladen dienen vervangen te worden. De nieuwe onderdelen dienen volledig hetzelfde te zijn als diegene die stuk zijn.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensesteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Silke Despeghel
+51 610402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensesteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Silke Despeghel
Telefoon: +51 610402
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446114
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446114

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering tafelbladen ter herstelling


Dit gaat om bestaand meubilair waar er tafelbladen dienen vervangen te worden. De nieuwe onderdelen dienen volledig hetzelfde te zijn als diegene die stuk zijn.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-POE 2022 0051-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-05-24
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient ondertekend te worden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-11