N. 446152 (2022-517880) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446152 (2022-517880)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0124-F50_0
Publicatie datum:11/05/2022
Uiterste datum:19/05/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering van brandkast
Beknopte beschrijving:
levering van brandkast voor oc molenbeek
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446152
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446152

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering van brandkast


levering van brandkast voor oc molenbeek


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0124-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-05-19
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-11