N. 451315 (2022-525730) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 451315 (2022-525730)
Referentienummer:AQFINFRA-V0020027 lot1-F50_0
Publicatie datum:04/07/2022
Uiterste datum:30/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
V0020027 lot1 - Vervangen influentschuiven
Beknopte beschrijving:
V0020027 lot1 - Vervangen influentschuivenVoorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:Vervangen van influentschuiven en aanwerken in betonschil
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Lievens Simon
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Kontichsesteenweg 54
Aartselaar
2630
Dhr. Lievens Simon
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451315
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451315
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-V0020027+lot1-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


V0020027 lot1 - Vervangen influentschuiven


Gent


V0020027 lot1 - Vervangen influentschuiven

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:

Vervangen van influentschuiven en aanwerken in betonschil


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-V0020027 lot1-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-30
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek:

Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 16 augustus 2022 van 8u00 tot 16u00. Uw aanwezigheid dient u vooraf te bevestigen aan Simon Lievens, expert bouwkundige herstellingen op het nummer 0471 680 685.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-07-04