N. 451340 (2022-525780) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 451340 (2022-525780)
Referentienummer:FEDASIL_STEENOKKERZEEL-STE 2022 020-F50_0
Publicatie datum:04/07/2022
Uiterste datum:08/07/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aankoop van 5 co2 meters
Beknopte beschrijving:
Aankoop van 5 co2 meters
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_STEENOKKERZEEL, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel BE
+32 27552360
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510144
Keizerinlaan 2
Steenokkerzeel
1820
Telefoon: +32 27552360
joris.uyttendaele@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451340
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451340

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van 5 co2 meters


Steenokkerzeel


Aankoop van 5 co2 meters


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_STEENOKKERZEEL-STE 2022 020-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-08
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-07-04