N. 451351 (2022-525844) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 451351 (2022-525844)
Referentienummer:VRO-2022-212310-JODR-FA10043-F50_0
Publicatie datum:04/07/2022
Uiterste datum:16/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
DIEST Administratief Centrum – trap blauwe hardsteen afkitten & zuiver zetten
Beknopte beschrijving:
DIEST Administratief Centrum – trap blauwe hardsteen afkitten & zuiver zetten
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Johan De Ruyter
+32 470791187
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Johan De Ruyter
Telefoon: +32 470791187
johan.deruyter@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451351
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451351
Regie der Gebouwen - VRO
Gelieve de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451351

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DIEST Administratief Centrum - trap blauwe hardsteen afkitten & zuiver zetten


DIEST


DIEST Administratief Centrum - trap blauwe hardsteen afkitten & zuiver zetten


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2022-212310-JODR-FA10043-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-16
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-07-04