N. 451374 (2022-525791) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 451374 (2022-525791)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2022-0108-F50_0
Publicatie datum:04/07/2022
Uiterste datum:11/07/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aanpassen van vast meubilair
Beknopte beschrijving:
Aanpassen van vast meubilair
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE, Raf Dox
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
Raf Dox
raf.dox@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451374
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451374
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2022-0108-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanpassen van vast meubilair


Machelen-Diegem


Aanpassen van vast meubilair


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2022-0108-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-11
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-07-04