N. 454488 (2022-529758) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454488 (2022-529758)
Referentienummer:FEDASIL_MOUSCRON-mou 2022 0095-F50_0
Publicatie datum:03/08/2022
Uiterste datum:12/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Achat d'un gradin de 18 places
Beknopte beschrijving:
Achat d'un gradin de 18 places
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_MOUSCRON, Mouscon, 7700 Mouscron BE
+32 56861153
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_MOUSCRON
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_591986
Mouscon
Mouscron
7700
Telefoon: +32 56861153
finance.mouscron@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454488
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454488

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Achat d'un gradin de 18 places


Achat d'un gradin de 18 places


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_MOUSCRON-mou 2022 0095-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-12
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-03