N. 454514 (2022-529772) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454514 (2022-529772)
Referentienummer:BRU-220040-2022-FVV-28-F50_0
Publicatie datum:03/08/2022
Uiterste datum:09/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Rijksarchief - Opfrissen sanitaire ruimtes.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Rijksarchief - Opfrissen sanitaire ruimtes.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Fabio Van Vaerenbergh
+32 471767413
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Fabio Van Vaerenbergh
Telefoon: +32 471767413
Fabio.vanvaerenbergh@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454514
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454514
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449191

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Rijksarchief - Opfrissen sanitaire ruimtes.


Brussel - Rijksarchief - Opfrissen sanitaire ruimtes.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-220040-2022-FVV-28-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-09
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek op aanvraag. Niet verplicht


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-03