N. 458648 (2022-535855) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458648 (2022-535855)
Referentienummer:Direction Générale de l'Office des Etrangers-2022/DVZOE/GARDENING/OPZVB-F50_0
Publicatie datum:20/09/2022
Uiterste datum:11/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GROENOPPERVLAKTEN VAN DE FITT-WONINGEN VOOR REKENING VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN.
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft het onderhoud van de groenoppervlakten van de FITT-woningen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken. De aanbesteder kiest de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.Deze opdracht omvat 5 percelen. Perceel 1: FITT - Olsene (Zulte), Grote Steenweg 29-31-33-35, 9870 Olsene (Zulte)Perceel 2: FITT - Tubize, Rue de Bruxelles 88, 1480 TubizePerceel 3: FITT - Sint-Gillis-Waas, Blokstraat 64-68-70-72-74-76-78, 9170 Sint-Gillis-WaasPerceel 4: FITT - Tielt, Euromarktlaan 1-3-7, 8700 TieltPerceel 5: FITT - Beauvechain, Rue de la Nethen 1, 1320 Beauvechain
Aanbestedende overheid:
FOD IBZ - Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44, 1000 Brussel BE, Koen Van den Houte
+32 4889454
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD IBZ - Dienst Vreemdelingenzaken
Nationaal identificatienummer: 0308.356.862_17447
Pachecolaan 44
Brussel
1000
Koen Van den Houte
Telefoon: +32 4889454
achat.dvzoe@ibz.fgov.be
www.dofi.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458648
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458648

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE GROENOPPERVLAKTEN VAN DE FITT-WONINGEN VOOR REKENING VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN.


Olsene (Zulte), Tubize, Sint-Gillis-Waas, Tielt, Bevekom


De onderhavige opdracht betreft het onderhoud van de groenoppervlakten van de FITT-woningen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De aanbesteder kiest de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Deze opdracht omvat 5 percelen.

Perceel 1: FITT - Olsene (Zulte), Grote Steenweg 29-31-33-35, 9870 Olsene (Zulte)

Perceel 2: FITT - Tubize, Rue de Bruxelles 88, 1480 Tubize

Perceel 3: FITT - Sint-Gillis-Waas, Blokstraat 64-68-70-72-74-76-78, 9170 Sint-Gillis-Waas

Perceel 4: FITT - Tielt, Euromarktlaan 1-3-7, 8700 Tielt

Perceel 5: FITT - Beauvechain, Rue de la Nethen 1, 1320 Beauvechain


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

FITT - Olsene (Zulte)


Perceel nr.: 1

FITT - Olsene (Zulte), Grote Steenweg 29-31-33-35, 9870 Olsene (Zulte)


FITT - Tubize


Perceel nr.: 2

FITT - Tubize, Rue de Bruxelles 88, 1480 Tubize


FITT - Sint-Gillis-Waas


Perceel nr.: 3

FITT - Sint-Gillis-Waas, Blokstraat 64-68-70-72-74-76-78, 9170 Sint-Gillis-Waas


FITT - Tielt


Perceel nr.: 4

FITT - Tielt, Euromarktlaan 1-3-7, 8700 Tielt


FITT - Beauvechain


Perceel nr.: 5

FITT - Beauvechain, Rue de la Nethen 1, 1320 Beauvechain


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Direction Générale de l'Office des Etrangers-2022/DVZOE/GARDENING/OPZVB-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte moet verstuurd worden naar _hidden_@ibz.fgov.be met als onderwerp “offerte 2022/DVZOE/GARDENING/OPZVB”.

De offerte dient in bijlage van de mail te worden toegevoegd.

De inschrijvers voegen bij hun offerte een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming). De offertes moeten ten laatste op 11.10.2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-20