N. 458692 (2022-535959) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458692 (2022-535959)
Referentienummer:Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-3121/2183/OPZVB/JD-F50_0
Publicatie datum:20/09/2022
Uiterste datum:11/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het leveren van ethyleenglycol 25%
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst voor het leveren van ethyleenglycol 25% Bunker, -1P8 - Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10 , 9000 Gent BE, Mevrouw Jessy De Muynck
+32 93325500
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Jessy De Muynck
Telefoon: +32 93325500
jessy.demuynck@uzgent.be
www.uzgent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3121/UJ/2022
Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Jessy De Muynck
Telefoon: +32 93325500
jessy.demuynck@uzgent.be
www.uzgent.be
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het leveren van ethyleenglycol 25%


Bunker, -1P8 - Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. * Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.


1. Minimum 2 referenties.

Gelieve de contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) van de betrokken dienst bij de referenties of van een contactpersoon mee te geven.


AFDELING: PROCEDURE


OPZVB/JDM/JLJ/D34220081
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-20