N. 458769 (2022-536145) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458769 (2022-536145)
Referentienummer:FOD JUST VEIL-2022/VSSE/SIS/015-F50_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:11/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Levering van USB-sticks
Beknopte beschrijving:
Levering van 1200 USB-sticks:- minimum 8GB- zonder software- oog voor sleutelring- USB-A 3.1 Gen 1- compatibel met Windows 11, 10, Linux, Mac OS (v10.10.x +), Linux (v2.6.x +)- met kapje- zwart- 5 jaar waarborg
Aanbestedende overheid:
FOD Justitie, Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel BE, SDE/PUP
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Justitie
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_18252
Koning Albert II-laan 6
Brussel
1000
SDE/PUP
public.procurement@vsse.be
https://vsse.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458769
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+JUST+VEIL-2022%2FVSSE%2FSIS%2F015-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering van USB-sticks


Brussel


Levering van 1200 USB-sticks:

- minimum 8GB

- zonder software

- oog voor sleutelring

- USB-A 3.1 Gen 1

- compatibel met Windows 11, 10, Linux, Mac OS (v10.10.x +), Linux (v2.6.x +)

- met kapje

- zwart

- 5 jaar waarborg


AFDELING: PROCEDURE


FOD JUST VEIL-2022/VSSE/SIS/015-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-11
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21