N. 458825 (2022-536097) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Prijsaanvraag dakwerken campus RITCS
Beknopte beschrijving : de uitvoering van dakwerken op campus RITCS
N. 458825 (2022-536097)
Referentienummer: EhB-JUR/DAKRITCS/2022-F50_0
Publicatie datum: 21/09/2022
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Erasmushogeschool Brussel
Nationaal identificatienummer: 0255.710.113_524195
Nijverheidskaai 170
Brussel
1070
overheidsopdrachten@ehb.be
https://www.erasmushogeschool.be/nl
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458825
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458825

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Prijsaanvraag dakwerken campus RITCS


de uitvoering van dakwerken op campus RITCS


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


EhB-JUR/DAKRITCS/2022-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21