N. 458865 (2022-536121) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458865 (2022-536121)
Referentienummer:BRU-2022-222229-laminaatparket-013-BC-F50_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:21/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Bart Cosyns
+32 497258759
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Bart Cosyns
Telefoon: +32 497258759
Bart.cosyns@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.


Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-222229-laminaatparket-013-BC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Niet verplicht plaatsbezoek op afspraak. Het plaatsbezoek dient vooraf gemeld te worden via mail naar _hidden_@buildingsagency.be en _hidden_@buildingsagency.be Deze mail bevat naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de bezoeker. De inschrijvers moeten zich aanbieden : via het wachtlokaal van de Federale Politie van het desbetreffende Koninklijk Domein


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21