N. 458865 (2022-536121) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.
Beknopte beschrijving : Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.
N. 458865 (2022-536121)
Referentienummer: BRU-2022-222229-laminaatparket-013-BC-F50_0
Publicatie datum: 21/09/2022
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Bart Cosyns
Telefoon: +32 497258759
Bart.cosyns@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458865

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.


Brussel - Residentie Clos Brederode - Plaatsen van laminaatparket in salon en gang appartement 1 rechts.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-222229-laminaatparket-013-BC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Niet verplicht plaatsbezoek op afspraak. Het plaatsbezoek dient vooraf gemeld te worden via mail naar _hidden_@buildingsagency.be en _hidden_@buildingsagency.be Deze mail bevat naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de bezoeker. De inschrijvers moeten zich aanbieden : via het wachtlokaal van de Federale Politie van het desbetreffende Koninklijk Domein


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21