N. 458879 (2022-536186) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458879 (2022-536186)
Referentienummer:BRU-2022-222326-0606-HV-F50_0
Publicatie datum:21/09/2022
Uiterste datum:24/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Oudergem - Federale Politie - Herstellingen na waterinfiltratie.
Beknopte beschrijving:
Oudergem - Federale Politie - Herstellingen na waterinfiltratie.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Hans Van Assche
+32 478223844
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Hans Van Assche
Telefoon: +32 478223844
Hans.vanassche@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458879
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458879
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458879

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oudergem - Federale Politie - Herstellingen na waterinfiltratie.


Oudergem - Federale Politie - Herstellingen na waterinfiltratie.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-222326-0606-HV-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-24
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21