N. 458881 (2022-536185) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Brussel - Egmontpaleis - Restauratie Wandtapijtenzaal. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Beknopte beschrijving : Brussel - Egmontpaleis - Restauratie Wandtapijtenzaal. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
N. 458881 (2022-536185)
Referentienummer: BRU-2022-220022-ADP-COORD-169-F50_0
Publicatie datum: 21/09/2022
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Sara Haegeman
Telefoon: +32 470802302
Sara.Haegeman@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458881
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458881
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458881

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Egmontpaleis - Restauratie Wandtapijtenzaal. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


Brussel - Egmontpaleis - Restauratie Wandtapijtenzaal. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-220022-ADP-COORD-169-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-30
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21