N. 465248 (2022-545894) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465248 (2022-545894)
Referentienummer:VRO-2022-210665-EDPE-FA10448-F50_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:13/01/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
LEUVEN FOD Justitie Vervangen houten raam speelzaal vleugel E - FA10448
Beknopte beschrijving:
LEUVEN FOD Justitie Vervangen houten raam speelzaal vleugel E - FA10448
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Eddy PEITEN
+32 478491354
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Eddy PEITEN
Telefoon: +32 478491354
eddy.peiten@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465248
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465248
Regie der Gebouwen - VRO
Gelieve de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465248

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEUVEN FOD Justitie Vervangen houten raam speelzaal vleugel E - FA10448


LEUVEN


LEUVEN FOD Justitie Vervangen houten raam speelzaal vleugel E - FA10448


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2022-210665-EDPE-FA10448-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-01-13
Plaatselijke tijd: 11:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22