N. 465263 (2022-545996) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465263 (2022-545996)
Referentienummer:Boom-CSP005-20221102-000056-F50_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR PERIODE 2022-2023-2024
Beknopte beschrijving:
Aangezien ons AGB een klein AGB is moeten we ook een jaarrekening volgens het verkort schema van de Nationale Bank opstellen en neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Jaarlijks zal er een controle moeten worden uitgevoerd van de NBB Jaarrekening. Voor het te controleren boekjaar moet de inschrijver zich kunnen garanderen dat deze wordt afgerond in april volgend op het boekjaar.
Aanbestedende overheid:
Lokaal Bestuur Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom BE, Dirk Cappaert
+32 38801871
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST
Lokaal Bestuur Boom
Nationaal identificatienummer: 0207.506.952

Antwerpsestraat 44

Boom

2850


Dirk Cappaert
Telefoon: +32 38801871

dirk.cappaert@boom.be


http://www.boom.behttps://www.tenderdoc.be/access/boom/tEguzCL1sHD2DM8a8ZCTNmXplKnZttL34A7vD0SOipi8PRsD8Ed8jVefIOVgyKau


https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.doAFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHTAANSTELLING BEDRIJFSREVISOR PERIODE 2022-2023-2024

BoomAangezien ons AGB een klein AGB is moeten we ook een jaarrekening volgens het verkort schema van de Nationale Bank opstellen en neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Jaarlijks zal er een controle moeten worden uitgevoerd van de NBB Jaarrekening. Voor het te controleren boekjaar moet de inschrijver zich kunnen garanderen dat deze wordt afgerond in april volgend op het boekjaar.AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
AFDELING: PROCEDURE

2022-GEM-0016

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGENDatum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22