N. 465304 (2022-545869) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: A002571 - Raamovereenkomst Werkplekbeheer ITS Consultant
Beknopte beschrijving : Het team Workplace beheert de werkplek (laptop, desktop, tablet, smartphone en printer)van de eindgebruiker. Softwaredistributie, OS deployments, patchmanagement,assetbeheer en licentiemanagement zijn diensten die door werkplekbeheer uitgevoerdworden op deze toestellen voor de Stad Antwerpen. Zij zorgen ook voor de continuïteitvan alle bijbehorende systemen. Om ervoor te zorgen dat we alle diensten kunnen blijvengaranderen zijn we op zoek naar dienstverlening hiervoor. De verleende diensten liggenvoornamelijk op device management, waarbij de focus naar Microsoft based tools gaan inde toekomst.De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andereklanten naargelang de noden van het bestuur.ZIE OFFERTEVRAAG
N. 465304 (2022-545869)
Referentienummer: DP-A-A002571-F50_0
Publicatie datum: 22/11/2022
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 475995006
peter.demol@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465304
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465304
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002571-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002571 - Raamovereenkomst Werkplekbeheer ITS Consultant


Het team Workplace beheert de werkplek (laptop, desktop, tablet, smartphone en printer)

van de eindgebruiker. Softwaredistributie, OS deployments, patchmanagement,

assetbeheer en licentiemanagement zijn diensten die door werkplekbeheer uitgevoerd

worden op deze toestellen voor de Stad Antwerpen. Zij zorgen ook voor de continuïteit

van alle bijbehorende systemen. Om ervoor te zorgen dat we alle diensten kunnen blijven

garanderen zijn we op zoek naar dienstverlening hiervoor. De verleende diensten liggen

voornamelijk op device management, waarbij de focus naar Microsoft based tools gaan in

de toekomst.

De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andere

klanten naargelang de noden van het bestuur.

ZIE OFFERTEVRAAG


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002571-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-01
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE OFFERTEVRAAG


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22