N. 465305 (2022-545872) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465305 (2022-545872)
Referentienummer:DP-A-A002572-F50_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:01/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A002572 - Raamovereenkomst Werkplekbeheer Consultant
Beknopte beschrijving:
Het team Workplace beheert de werkplek (laptop, desktop, tablet, smartphone en printer)van de eindgebruiker. Softwaredistributie, OS deployments, patchmanagement,assetbeheer en licentiemanagement zijn diensten die door werkplekbeheer uitgevoerdworden op deze toestellen voor de Stad Antwerpen. Zij zorgen ook voor de continuïteitvan alle bijbehorende systemen. Om ervoor te zorgen dat we alle diensten kunnen blijvengaranderen zijn we op zoek naar een dienstverlening hiervoor. Bijkomend is er ook noodaan een future proofing op vlak van cyber security op de werkplek. Een van denoodzakelijke diensten de we wensen te hanteren.De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andereklanten naargelang de noden van het bestuur.ZIE OFFERTEVRAAG
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 475995006
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 475995006
peter.demol@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465305
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465305
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002572-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002572 - Raamovereenkomst Werkplekbeheer Consultant


Het team Workplace beheert de werkplek (laptop, desktop, tablet, smartphone en printer)

van de eindgebruiker. Softwaredistributie, OS deployments, patchmanagement,

assetbeheer en licentiemanagement zijn diensten die door werkplekbeheer uitgevoerd

worden op deze toestellen voor de Stad Antwerpen. Zij zorgen ook voor de continuïteit

van alle bijbehorende systemen. Om ervoor te zorgen dat we alle diensten kunnen blijven

garanderen zijn we op zoek naar een dienstverlening hiervoor. Bijkomend is er ook nood

aan een future proofing op vlak van cyber security op de werkplek. Een van de

noodzakelijke diensten de we wensen te hanteren.

De opdracht kan worden uitgebreid met of aangepast naar andere projecten of andere

klanten naargelang de noden van het bestuur.

ZIE OFFERTEVRAAG


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002572-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-01
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE OFFERTEVRAAG


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22