N. 465320 (2022-545926) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465320 (2022-545926)
Referentienummer:visit.brussels-2022-VB-AC-INDCOORD-CONCOURSCANDELABRESBXL-F50_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:01/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPSTELLEN VAN PUBLICITAIRE CAMPAGNES VIA LANTAARNPAALRECLAME IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Beknopte beschrijving:
Deze raamovereenkomst stelt de juridische, financiële, technische en administratieve context vast van bestelling te plaatsen door visit.brussels tijdens de geldigheidsduur ervan en die als voorwerp het opstellen van publicitaire campagnes via lantaarnpaalreclame binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben in het kader van een wedstrijd georganiseerd door visit.brussels.
Aanbestedende overheid:
visit.brussels, 2-4 Koningsstraat, 1000 Brussel BE
+32 0499474252
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


visit.brussels
Nationaal identificatienummer: 0600.885.207_531033
2-4 Koningsstraat
Brussel
1000
Telefoon: +32 0499474252
k.ongena@visit.brussels
https://www.visit.brussels/fr/visiteurs
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465320
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465320
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=visit.brussels-2022-VB-AC-INDCOORD-CONCOURSCANDELABRESBXL-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48887
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPSTELLEN VAN PUBLICITAIRE CAMPAGNES VIA LANTAARNPAALRECLAME IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Deze raamovereenkomst stelt de juridische, financiële, technische en administratieve context vast van bestelling te plaatsen door visit.brussels tijdens de geldigheidsduur ervan en die als voorwerp het opstellen van publicitaire campagnes via lantaarnpaalreclame binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben in het kader van een wedstrijd georganiseerd door visit.brussels.


AFDELING: PROCEDURE


visit.brussels-2022-VB-AC-INDCOORD-CONCOURSCANDELABRESBXL-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-01
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22