N. 465582 (2022-546414) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465582 (2022-546414)
Relatie: 2022-545234 
Referentienummer:TECH-PR-2022-043-F06_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
De levering van onderdelen HVAC
Beknopte beschrijving:
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


BE001

Referentie van de aankondiging: 2022-546414Archief


Telefoon: +32 27408000

revise@publicprocurement.be


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENSTVlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553

Motstraat 20

Mechelen

2800


inkoop@delijn.be


www.delijn.be

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465582
AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHTDe levering van onderdelen HVACTECH-PR-2022-043-F06_0


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaarGunningscriteriaAFDELING: PROCEDURE


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Originele datum van verzending: 2022-11-17
AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGENDe indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.Beroepsinstantie

Eerste Voorzitter van de Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24