N. 465609 (2022-546329) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465609 (2022-546329)
Relatie: 2022-546324 
Referentienummer:Prov_VB-INF/TEL/telefooncentrales2023-F03_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het leveren van onderhoud, uitbreidingen en dienstverlening voor de Mitel telefooncentrales van het provinciebestuur Vlaams-Brabant
Beknopte beschrijving:
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant beschikt over een aantal Mitel A5000 telefooncentrales op haar diverse locaties. Via dit raamcontract wenst het bestuur volgende leveringen en diensten af te nemen:o Het leveren van diverse software en uitbreidingen op de bestaande telefooncentrales van het provinciebestuuro Het uitvoeren van (software) upgrades van de centraleso Onderhoudscontracten voor de centrales (hard- en software)o Levering & installatie bijkomende centrales voor bijkomende locatieso Installatie & installatie van een softphone oplossing ter vervanging van de fysieke telefoons in het kader van het hybride werken
Aanbestedende overheid:
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven BE
+32 16267911
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provincie Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0253.973.219_19952
Provincieplein 1
Leuven
3010
Telefoon: +32 16267911
telefooncentrales2023@vlaamsbrabant.be
Fax: +32 16267908
www.vlaamsbrabant.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465609

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het leveren van onderhoud, uitbreidingen en dienstverlening voor de Mitel telefooncentrales van het provinciebestuur Vlaams-Brabant


Prov_VB-INF/TEL/telefooncentrales2023-F03_0

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant beschikt over een aantal Mitel A5000 telefooncentrales op haar diverse locaties. Via dit raamcontract wenst het bestuur volgende leveringen en diensten af te nemen:

o Het leveren van diverse software en uitbreidingen op de bestaande telefooncentrales van het provinciebestuur

o Het uitvoeren van (software) upgrades van de centrales

o Onderhoudscontracten voor de centrales (hard- en software)

o Levering & installatie bijkomende centrales voor bijkomende locaties

o Installatie & installatie van een softphone oplossing ter vervanging van de fysieke telefoons in het kader van het hybride werken


Het provinciebestuur Vlaams-Brabant beschikt over een aantal Mitel A5000 telefooncentrales op haar diverse locaties. Via dit raamcontract wenst het bestuur volgende leveringen en diensten af te nemen:

o Het leveren van diverse software en uitbreidingen op de bestaande telefooncentrales van het provinciebestuur

o Het uitvoeren van (software) upgrades van de centrales

o Onderhoudscontracten voor de centrales (hard- en software)

o Levering & installatie bijkomende centrales voor bijkomende locaties

o Installatie & installatie van een softphone oplossing ter vervanging van de fysieke telefoons in het kader van het hybride werken


Gunningscriteria
Prijs

Opgelet, dit is een stopzetting van de aankondiging van deze opdracht wegens een materiële fout. Het dossier zal geherpubliceerd worden.


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2022-11-23

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24