N. 465626 (2022-546363) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465626 (2022-546363)
Referentienummer:Jodoigne-2022-715-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:12/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
La location, le placement et l'entretien de caméras pour la capture, l'enregistrement et le transfert sécurisé d'images, dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins
Beknopte beschrijving:
Le présent marché a pour objet : • La location, le placement et l'entretien d’une caméra pour la capture, l'enregistrement et le transfert sécurisé d'images, dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins. • L’achat de leurres • La gestion, le placement, déplacements et fixations des leurres. Le marché est conclu pour une durée de 6 mois. Il est reconductible deux fois pour une durée de 12 mois, tacitement et sans formalité, conformément à l’art. 57 de la Loi du 17 juin 2016. Lieu de prestation du service : Territoire de La Ville de Jodoigne - Code postal 1370
Aanbestedende overheid:
Jodoigne, Rue du Château 13, 1370 Jodoigne BE
+32 10819976
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Jodoigne
Nationaal identificatienummer: 0216.379.185_23133
Rue du Château 13
Jodoigne
1370
Telefoon: +32 10819976
sylvana.collin@jodoigne.be
http://www.jodoigne.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465626
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465626
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Jodoigne-2022-715-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48924

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


La location, le placement et l'entretien de caméras pour la capture, l'enregistrement et le transfert sécurisé d'images, dans le cadre de la lutte contre les dépôts clandestins


Jodoigne-2022-715-F02_0

location d'1 caméra et achat de leurres


Ville de Jodoigne


Locationd'1 caméra de vidéosurveillance et achat d eleurres


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 6
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

2 x 12 mois


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-12
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'état
Bruxelles
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24