N. 465633 (2022-546373) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465633 (2022-546373)
Referentienummer:Jodoigne-2022-693-F24_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van een concessieovereenkomst
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
Concession de service public pour l'exploitation de son marché annuel de l'Ascension
Beknopte beschrijving:
Concession de service public pour l'exploitation de son marché annuel de l'Ascension
Aanbestedende overheid:
Jodoigne, Rue du Château 13, 1370 Jodoigne BE
+32 10819976
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-546373
Archive
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Jodoigne
Nationaal identificatienummer: 0216.379.185_23133
Rue du Château 13
Jodoigne
1370
Telefoon: +32 10819976
sylvana.collin@jodoigne.be
http://www.jodoigne.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465633
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465633
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Jodoigne-2022-693-F24
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48926

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Concession de service public pour l'exploitation de son marché annuel de l'Ascension


Jodoigne-2022-693-F24_0

Concession de service public pour l'exploitation de son marché annuel de l'Ascension


Concession de service public pour l'exploitation de son marché annuel de l'Ascension


Gunningscriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Bruxelles
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24