N. 465568 (2022-546361) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465568 (2022-546361)
Referentienummer:FEDASIL_LUBBEEK-ZOU 2022 0032-F50_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:02/01/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Betreffende de levering en installatie van een veiligheidsdeur voor het ontvangstlokaal, voor opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.
Beknopte beschrijving:
Betreffende de levering en installatie van een veiligheidsdeur voor het ontvangstlokaal, voor opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_ZOUTLEEUW, Zoutleeuwse Steenweg 11, 3440 ZOUTLEEUW BE, Richard Mawet
+32 0485760042
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_ZOUTLEEUW
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_530303
Zoutleeuwse Steenweg 11
ZOUTLEEUW
3440
Richard Mawet
Telefoon: +32 0485760042
Richard.mawet@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465568
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465568

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Betreffende de levering en installatie van een veiligheidsdeur voor het ontvangstlokaal, voor opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.


Zoutleeuw


Betreffende de levering en installatie van een veiligheidsdeur voor het ontvangstlokaal, voor opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LUBBEEK-ZOU 2022 0032-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-01-02
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24