N. 465620 (2022-546352) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465620 (2022-546352)
Referentienummer:BRU-2022-230092-KD-11-F50_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:15/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bruxelles - Institutions Internationales – Remplacement des quincailleries des 6 portes RF couloir
Beknopte beschrijving:
Bruxelles - Institutions Internationales – Remplacement des quincailleries des 6 portes RF couloir
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, DEMIRCI KUBILAY
+32 476861173
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
DEMIRCI KUBILAY
Telefoon: +32 476861173
Kubilay.demirci@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465620
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465620
Régie des Bâitments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465209

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement des quincailleries des 6 portes RF couloir


Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement des quincailleries des 6 portes RF couloir


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2022-230092-KD-11-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Visite sur rendez-vous. Prévenir de votre présence par mail :

• 08/12/2022 à 10.00 h


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24