N. 470476 (2023-502370) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470476 (2023-502370)
Referentienummer:VRW-2023/411536/6FMA-F50_0
Publicatie datum:20/01/2023
Uiterste datum:07/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
SINT-NIKLAAS - FEDERALE POLITIE - Leveren van industriële werfhekkens
Beknopte beschrijving:
SINT-NIKLAAS - FEDERALE POLITIE - Leveren van industriële werfhekkens
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Frederick Zwaenepoel
+32 478971331
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 478971331
frederick.zwaenepoel@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470476
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470476
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 478971331
frederick.zwaenepoel@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303422

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


SINT-NIKLAAS - FEDERALE POLITIE - Leveren van industriële werfhekkens


SINT-NIKLAAS - FEDERALE POLITIE - Leveren van industriële werfhekkens


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2023/411536/6FMA-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO:

Frederick Zwaenepoel

frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be

+32 478971331

Wim Schepers

wim.schepers@buildingsagency.be

+32 473307695

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-20