N. 470542 (2023-502471) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470542 (2023-502471)
Referentienummer:Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0
Publicatie datum:22/01/2023
Uiterste datum:15/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam
Beknopte beschrijving:
Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0 Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam CONAKRY werkzaamheden voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam Critères d’attribution Durée en jours 120 SANITA
Aanbestedende overheid:
Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Raad van State
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Wetenschapstraat 33
Brussel
1000
ahmed.elkharchy@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470542
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470542
Ontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0

Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


CONAKRY


werkzaamheden voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 120

SANITA


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-15
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-22