N. 470542 (2023-502471) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam
Beknopte beschrijving : Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0 Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam CONAKRY werkzaamheden voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam Critères d’attribution Durée en jours 120 SANITA
N. 470542 (2023-502471)
Referentienummer: Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0
Publicatie datum: 22/01/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Raad van State
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Wetenschapstraat 33
Brussel
1000
ahmed.elkharchy@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470542
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470542
Ontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


Enabel-GIN 170111T-10220-F02_0

Opdracht voor werken voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


CONAKRY


werkzaamheden voor "grondwerken en bestrating van secundaire straten in Conakry in de gemeente Matam


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 120

SANITA


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-15
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-22