N. 471710 (2023-504091) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 471710 (2023-504091)
Referentienummer:Koekelberg-AFMO2_2023-F50_0
Publicatie datum:01/02/2023
Uiterste datum:16/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Oproep tot kandidaatstelling voor kleine voorraden voor de gemeenschappelijke werkplaats van de gemeente Koekelberg in 2023.
Beknopte beschrijving:
Oproep tot kandidaatstelling voor kleine voorraden voor de gemeenschappelijke werkplaats van de gemeente Koekelberg in 2023.
Aanbestedende overheid:
Koekelberg, Henri Vanhuffelplein, 6, 1081 Koekelberg BE, Marianne Edelsztein
+32 24121499
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Koekelberg
Nationaal identificatienummer: 0207.372.538_27668
Henri Vanhuffelplein, 6
Koekelberg
1081
Marianne Edelsztein
Telefoon: +32 24121499
medelsztein@koekelberg.brussels
https://www.koekelberg.be/w/index.php?lgn=1
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471710
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471710

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot kandidaatstelling voor kleine voorraden voor de gemeenschappelijke werkplaats van de gemeente Koekelberg in 2023.


Oproep tot kandidaatstelling voor kleine voorraden voor de gemeenschappelijke werkplaats van de gemeente Koekelberg in 2023.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

schilder- en verfapparatuur


Perceel nr.: 1

elektrische apparatuur


Perceel nr.: 2

verwarmingsapparatuur


Perceel nr.: 3

leidingen en sanitair


Perceel nr.: 4

gereedschap voor timmerwerk


Perceel nr.: 5

ijzerwaren en slotenmakersmateriaal


Perceel nr.: 6

ijzerwerk


Perceel nr.: 7

metselmaterialen


Perceel nr.: 8

kleine benodigdheden voor voertuigen


Perceel nr.: 9

banden en reparatie van voertuigbanden


Perceel nr.: 10

kleine leveringen en dringende reparaties aan het dak


Perceel nr.: 11

kleine werkplaatsuitrusting (borstels, harken,) en reparatie van kleine werkplaatsmachines (kettingzagen, boormachines, kernboren, enz.).


Perceel nr.: 12

Dringend schrijven


Perceel nr.: 13

AFDELING: PROCEDURE


Koekelberg-AFMO2_2023-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-16
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-02-01