N. 471772 (2023-504080) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Brussel - Lambermont - Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Beknopte beschrijving : Brussel - Lambermont - Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
N. 471772 (2023-504080)
Referentienummer: BRU-2023-220075-MS-COORD-176-F50_0
Publicatie datum: 01/02/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
David Cambré
Telefoon: +32 476942666
david.cambre@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471772
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471772
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471772

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Lambermont - Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


Brussel - Lambermont - Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2023-220075-MS-COORD-176-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-02-01