N. 471776 (2023-504087) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 471776 (2023-504087)
Referentienummer:BRU-2023-220077-MS-COORD-177-F50_0
Publicatie datum:01/02/2023
Uiterste datum:10/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Paleis der Naties. Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Paleis der Naties. Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, David Cambré
+32 476942666
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
David Cambré
Telefoon: +32 476942666
david.cambre@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471776
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471776
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471776

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Paleis der Naties. Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


Brussel - Paleis der Naties. Schilderen van de buitengevel. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2023-220077-MS-COORD-177-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-02-01