N. 471778 (2023-504090) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 471778 (2023-504090)
Referentienummer:BRU-2023-302352-KD-35-F50_0
Publicatie datum:01/02/2023
Uiterste datum:14/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Internationale Instellingen - Levering en installatie van deurdrangers.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Internationale Instellingen - Levering en installatie van deurdrangers.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, DEMIRCI KUBILAY
+32 476861173
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
DEMIRCI KUBILAY
Telefoon: +32 476861173
Kubilay.demirci@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471778
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471778
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471778

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Internationale Instellingen - Levering en installatie van deurdrangers.


Brussel - Internationale Instellingen - Levering en installatie van deurdrangers.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2023-302352-KD-35-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bezoek op afspraak verwittig uw aanwezigheid per e-mail:

• 07/02/2023 om 10.00 uur


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-02-01