N. 476272 (2023-510444) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Glas branddeuren
Beknopte beschrijving : Glas branddeuren
N. 476272 (2023-510444)
Referentienummer: FEDASIL_ZAVENTEM-ZAV 2023 0013-F50_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_ZAVENTEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_601563
Excelsiorlaan 40
ZAVENTEM
1930
Telefoon: +32 27376606
jolien.vandyck@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476272
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476272

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Glas branddeuren


Glas branddeuren


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_ZAVENTEM-ZAV 2023 0013-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-30
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16