N. 476272 (2023-510444) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476272 (2023-510444)
Referentienummer:FEDASIL_ZAVENTEM-ZAV 2023 0013-F50_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:30/03/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Glas branddeuren
Beknopte beschrijving:
Glas branddeuren
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_ZAVENTEM, Excelsiorlaan 40, 1930 ZAVENTEM BE
+32 27376606
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_ZAVENTEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_601563
Excelsiorlaan 40
ZAVENTEM
1930
Telefoon: +32 27376606
jolien.vandyck@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476272
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476272

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Glas branddeuren


Glas branddeuren


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_ZAVENTEM-ZAV 2023 0013-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-30
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16