N. 476295 (2023-510487) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen
Beknopte beschrijving : Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen
N. 476295 (2023-510487)
Referentienummer: FEDASIL_KAPELLEN-KAP 2023 0069-F50_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Moons Peggy
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476295
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476295

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen


Kazerneweg 35 te 2950 Kapellen


Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-KAP 2023 0069-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-29
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16