N. 483577 (2023-520835) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 483577 (2023-520835)
Referentienummer:SDV-20235014-F50_0
Publicatie datum:24/05/2023
Uiterste datum:05/07/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Onbekend
Market type:Leveringen
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
Verkoop van een spuitcabine in Nijvel
Beknopte beschrijving:
Verkoop van een spuitcabine in Nijvel toebehorend aan Defensie - Offertaanvraag
Aanbestedende overheid:
MRMP-SDV - Verkoopdienst, Eversestraat, 1 - BOX 29, 1140 Evere BE
+32 24417897
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-SDV - Verkoopdienst
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_35
Eversestraat, 1 - BOX 29
Evere
1140
Telefoon: +32 24417897
laurent.screve@mil.be
https://www.mil.be/fr/page/la-vente
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483577
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483577
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SDV-20235014-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verkoop van een spuitcabine in Nijvel


Nijvel


Verkoop van een spuitcabine in Nijvel toebehorend aan Defensie - Offertaanvraag


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
SDV-20235014-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-07-05
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voor aanvullende into en/of toelichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand en karakteristieken van het materieel zie website : www.mil.be/sales


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24