N. 483577 (2023-520835) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Verkoop van een spuitcabine in Nijvel
Beknopte beschrijving : Verkoop van een spuitcabine in Nijvel toebehorend aan Defensie - Offertaanvraag
N. 483577 (2023-520835)
Referentienummer: SDV-20235014-F50_0
Publicatie datum: 24/05/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-SDV - Verkoopdienst
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_35
Eversestraat, 1 - BOX 29
Evere
1140
Telefoon: +32 24417897
laurent.screve@mil.be
https://www.mil.be/fr/page/la-vente
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483577
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483577
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SDV-20235014-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verkoop van een spuitcabine in Nijvel


Nijvel


Verkoop van een spuitcabine in Nijvel toebehorend aan Defensie - Offertaanvraag


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
SDV-20235014-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-07-05
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voor aanvullende into en/of toelichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand en karakteristieken van het materieel zie website : www.mil.be/sales


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24