N. 483612 (2023-520871) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 483612 (2023-520871)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-DIL 2023 0046-F50_0
Publicatie datum:24/05/2023
Uiterste datum:07/06/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen
Beknopte beschrijving:
Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KAPELLEN, Kazerneweg 35, 2950 Kapellen BE, Leslie Verschooren
+32 36601923
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Leslie Verschooren
Telefoon: +32 36601923
leslie.verschooren@fedasil.be
Fax: +32 36601940
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483612
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483612

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen


Kattebroekstraat 199

1700 Dilbeek


Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-DIL 2023 0046-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24