N. 483612 (2023-520871) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen
Beknopte beschrijving : Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen
N. 483612 (2023-520871)
Referentienummer: FEDASIL_KAPELLEN-DIL 2023 0046-F50_0
Publicatie datum: 24/05/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Leslie Verschooren
Telefoon: +32 36601923
leslie.verschooren@fedasil.be
Fax: +32 36601940
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483612
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483612

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen


Kattebroekstraat 199

1700 Dilbeek


Aankoop, levering en plaatsing van rolgordijnen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-DIL 2023 0046-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24