N. 483626 (2023-520886) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 483626 (2023-520886)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-KOK 2023 0035-F50_0
Publicatie datum:24/05/2023
Uiterste datum:02/06/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Herstel brandhaspel
Beknopte beschrijving:
Herstel brandhaspel dringend
Aanbestedende overheid:
FEDASIL KOKSIJDE, Robert Vandammestraat , 8670 Koksijde BE, Marianne Debruyne
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL KOKSIJDE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Robert Vandammestraat
Koksijde
8670
Marianne Debruyne
KOK_Boekhouding@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483626
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483626

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Herstel brandhaspel


FEDASIL OC Koksijde

Robert Vandammestraat 100A

8670 Koksijde


Herstel brandhaspel dringend


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-KOK 2023 0035-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-02
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Dringende herstelling voor de veiligheid


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-24